Ticaret Hukuku Davaları

Ticaret Hukuku Davaları

Ticaret Hukuku Nedir

Kurumlar, işletmeler ve kişiler arasındaki ticari ilişkiler ticaret hukuku ile düzenlenir. Ticaret hukuku ticari iş ile ilgili tüm konularda usul ve esaslara uygun hareket edilmesini sağlayan bir hukuk dalıdır. Ortaya çıkan ticari uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar açılacak olan ticaret hukuku davaları ile çözüme kavuşur. Ticaret hukuku ve ticaret hukuku davaları ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://www.latifcembaran.com/ticaret-hukuku-avukati.html sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Ticaret Hukuku Hangi Davaları Kapsar

Ticaret hukuku, adından da anlaşılacağı gibi ticaret ile ilgili ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalı olup ticari ilişkiler dışında sermaye piyasası kanunu, banka ve kredi kartı kanununu da kapsar. Geniş bir alana sahip olan bu hukuk dalı üç bölümden oluşur. Bunlar ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukukudur. Ticaretin sağlıklı bir ortamda yapılmasını sağlamak, ticari ilişkide hukuk çerçevesinde karşılıklı güven oluşturmak, herkesin hakkını korumak ve kollamak ticaret hukukunun görevidir. Ticaret hukukunun kapsam alanına giren pek çok dava vardır. İflas ve iflas erteleme davaları, şirketlere ait alacak davaları, tüketici haklarını korumaya yönelik davalar, marka ve patent davaları, haksız rekabete ilişkin davalar, ticaret unvanına tecavüz ve bu tecavüzün önlenmesine yönelik davalar, vergi hukukuna ilişkin davalar ticaret hukuku davalarıdır. Ticaret hukuku ticarete konu olan tüm ilişkilerin düzenlenmesini sağlar. Kurumların, işletmelerin birbirleri ile olan ticari ilişkileri kadar bireylerin ticari işletmeler ile olan ilişkileri de ticaret hukuku kapsamında düzenlenir. Yirminci yüzyılın başından itibaren uluslararası ticari ilişkilerin artış göstermesi ile daha fazla öneme sahip olan ticari hukuku, yurt içinde Anayasa ile yurt dışında ise ticari sözleşmelerle yürütülmeye başlanmıştır. Günümüzde güvenli ve sağlıklı ticaret hayatı ticaret hukuku sayesinde yaşam bulmuştur. Ticaret hukuku hakkında daha fazla bilgi almak ve ticari hukuk kapsamına giren sorunlarınızın çözümünde hukuki danışmanlık hizmeti almak için www.latifcembaran.com ile iletişim kurabilirsiniz.