TAPU İPTAL DAVASI NEDEN VE NASIL AÇILIR?

TAPU İPTAL DAVASI NEDEN VE NASIL AÇILIR?

Tapu İptal Davasının Açılması

Tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi amacı ile açılan tapu iptal davasının sonuçlarının geçerlilik kazanabilmesi için mahkeme hükmünün açıklanması gereklidir. Bu nedenle mahkeme hükmü kesinleşmeden alacakların icra edilmesi mümkün değildir. Yolsuz veya usulsüz olarak düzenlenen tapu belgelerinin, kanuna aykırılık durumlarının giderilmesi için açılan bu davalar, kişinin mülkiyet hakkının temin edilmesinde önemli bir göreve sahiptir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ek protokolüne göre mülkiyet hakkının ihlal edilmesi durumunda devletlerin bireyleri etkin koruma kapsamına alması gereklidir. Bu davalarda hukuki destek almak için https://www.solmazlaw.com/tapu-sicilinin-yanlis-tutulmasi-nedeniyle-acilan-tazminat-davalari/ gibi hukuk bürolarından destek alabilirsiniz.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Tapu iptal davası için öncelikle iç hukuk yolları tüketilmelidir. İç hukuk yolları ile kişinin mağduriyetinin giderilmemesi durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açılması mümkündür. Kişinin dava açabileceği konular kanun kapsamında belirtilmiştir. Buna göre tapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkının sahibi olan kişiye karşı açılan davalar tapu iptal davası kapsamındadır. Tapuya şerh edilmiş gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ve ipotek, önalım hakkı gibi konularda da bu tür davaların açılması mümkündür. Tapu iptal davası açmak için taşınmazın bulunduğu lokasyonda dava açmak gereklidir. Taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkeme konuyla ilgili yetkili kılınmıştır. Her iki taraf anlaşsa da farklı bir lokasyonda dava açmak mümkün değildir. Asliye hukuk mahkemelerinde açılan davalarda olayın özelliklerine göre yapılan işlemdeki hukuka aykırılıklar, taşınmazın arazideki durumu ve taşınmazın kayıt bilgileri hakkında açık bir beyanda bulunmak gereklidir. Zilyetlik ve kazandırıcı zamanaşımı, aile konutu nedeniyle açılan davalar, ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle açılan davalar, bu tür davaların konusunu oluşturabilir. Siz de bu tür nedenlerle tapu iptal davası açmak istiyorsanız mutlaka alanında uzman bir hukuk bürosuna başvurmalısınız.