Miras Paylaşımı

Miras Paylaşımı

Miras Davaları

Bir kişi vefat ettiğinde veya kendisinden uzun bir süre haber alınamadığında sahip olduğu mal varlığının kanunun belirtmiş olduğu kişilere paylaştırılmasına, miras paylaşımı denir. Yapılan bu işleme miras paylaşımı denilir. Türk Medeni Kanunu’nda miras paylaşımı ile ilgili olarak bütün ayrıntılar bulunur. Kişilerin hakları kanunlarla koruma altında olduğu için miras paylaşımı için mahkemelere başvurmak avantaj sağlayacaktır. Miras paylaşımı kişilerin yakınlık derecelerine göre yapılır. Öncelikli olarak kişinin altsoyu mirası hak eden birinci derece akraba sayılır. Kişinin altsoyu, kendi çocuklarıdır. Mirasçının çocuklarından bir tanesi kendisinden önce vefat etmiş ise, mal varlığı hayatta kalan çocukları arasında vefat eden çocuk da dâhil edilerek bölüştürülür. Vefat eden çocuğun hakları ise onun çocukları arasında eşit olarak bölüştürülür. Miras paylaşımı için sormak istediniz bütün soruları, internet sitemiz olan https://ozansoylu.av.tr/miras-hukuku adresinden bizlere iletebilirsiniz.

Profesyonel Miras Davası Takibi

Miras davaları sulh mahkemelerinde takip edilen davalardır. Burada her türlü mal varlığının paylaşımı gerçekleştirilir. Mal varlıklarının özelliklerine göre paylaşımında bazı uygulamalar kanunlar kapsamında sağlanır. Bu kapsamda; miras paylaşımı sırasında taşınmazlar arasında farklı değer durumları ortaya çıkabilir. Burada da değerlerin eşitlenebilmesi için karşılıklı olarak para ödeme miktarları belirlenerek böylelikle denkleşme işlemi gerçekleştirilir. Sulh hâkimi miras olarak bırakılan malların anlık olarak paylaştırılmasında maddi bir zarar olacağını ön görürse ve mirasçılardan birisi miras paylaşımının ertelenmesini talep ederse sulh hâkimi bu yönde karar verebilir. Miras davasında konu olan mal varlıkları için, farklı prosedürler işlenir. Ayrıca dava sırasında kişilerin talep etmiş oldukları farklı durumlarda işlerin çıkmaza girmesine sebep olabilir. Bu noktada; miras paylaşımı için alanında uzman kişiler ile çalışarak işlerinizin daha hızlı ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca mirasçıdan kalan malları hak ettiğiniz gibi elde edebilmek için de miras davasında işin ehli kişiler ile çalışabilirsiniz.