Hangi Eğitim Fakültesi Daha İyi?

Hangi Eğitim Fakültesi Daha İyi?

Branş Bazında Başarılar


Eğitim fakültesi, yükseköğrenim kurumlarından öğretmen adaylarını mesleğe hazırlayan, dört yıllık eğitim içinde alan bilgisi, formasyon, pedagojik eğitim ve genel kültür derslerini veren fakülte türüdür. Eğitim için kat edilecek yolun başlangıcını oluşturan bu fakülteler, öğretmenleri en donanımlı ve verimli şekilde yetiştirmeyi amaçlar. Öğretmen adayları, mesleğe başlamadan önce edinecek bilgileri burada kazanır, stajlara giderek mesleğe başlamadan kendilerini gözlemleme fırsatı edinirler, hangi kademede daha iyi olabileceklerini keşfederler. Öğretmenlerin kaliteli ve donanımlı olması için eğitim fakültelerinin de donanımlı, öngörülü, vizyon sahibi olması beklenir. Dünya genelinde eğitime verilen değeri bununla ölçmek mümkündür. Türkiye'de ise eğitim fakülteleri güncel, modern eğitim anlayışını yakaladığından beri bu misyonla hareket etmektedir. Türkiye'de birçok üniversite dünya sıralamasında kendine yer bulsa da bu durum maalesef eğitim fakülteleri için geçerli değildir. Bu da demek oluyor ki daha fazla önem verilmelidir. Eğitim fakültesinde birçok branş olduğu için eğitim fakültelerinin başarısını ve hangisinin daha iyi olduğunu branş bazında bakmak daha faydalı olacaktır. Ayrıca bazı branşların kendi içinde de kademelere göre ayrıldığını ve bunun da başarıyı etkileyen bir durum olduğunu bilmekte fayda var. Mesela Fen Bilgisi öğretmenliğinde ilk üçte Boğaziçi, Orta doğu teknik ve Marmara üniversitelerinin olduğunu görülmektedir. Daha sonra Marmara üniversitesi gelmektedir. Ayrıca İlköğretim Matematik öğretmenliğinde de Fen Bilgisi öğretmenliğinde olduğu gibi bir tablo görülmektedir. Başka bir branşta ise, Türkçe öğretmenliğinde, İstanbul Sabahattin Zaim, İstanbul 29 Mayıs ve İstanbul üniversiteleri ilk üçtedir.

Diğer Derslerde Başarı Sıralaması


Sosyal Bilgiler öğretmenliğinde İstanbul üniversitesi zirvede iken onu Yıldız Teknik ve Gazi üniversiteleri takip etmektedir. Tarih öğretmenliğinde ise Marmara, Gazi ve Dokuz Eylül üniversitelerinin başarılı olduğunu bilinmektedir. Bu sıralama, Coğrafya öğretmenliğinde de aynıdır. Fizik öğretmenliğinde ise Boğaziçi, Orta Doğu Teknik ve Marmara üniversitelerinin ilk üçte olduğu görülür. Kimya öğretmenliğinde de aynı sıralamayı görmek mümkündür. Biyoloji öğretmenliğinde liste biraz değişmektedir. Sıralama Dokuz Eylül, Marmara ve Gazi üniversiteleri şeklindedir. İlahiyatta ise birinci olan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesidir. Daha sonra Marmara ve İstanbul üniversiteleri gelir. İngilizce branşında zirvede Boğaziçi üniversitesi görülürken ardından Orta Doğu Teknik ve Marmara üniversiteleri gelmektedir. Sınıf öğretmenliğinde ise ilk üçte İstanbul, Ege ve Gazi üniversitelerinin başarılı olduğunu görülmektedir. Okul öncesi öğretmenliğinde Boğaziçi, Ege ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinin listenin başında olduğu görülmektedir. Son olarak da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde ise Boğaziçi, İstanbul ve Ankara üniversitelerinin başarısı bilinmektedir.

Sonuç olarak

Türkiye'de birçok eğitim fakülteleri bulunmasına rağmen 2020 yılında en iyi eğitim fakülteleri genel olarak branşlar farklılaşsa da benzerdir. Bu sıralamaya geçen yılın taban puanlarına bakarak ve yerleşen öğrencilerin sıralamasına bakarak ulaşmak mümkündür. Öğretmen adaylarının üniversite seçimi yaparken bu listeye ve verilere bakmasında fayda vardır.