Ses Yalıtımlarda Yutma Çarpanı Nedir

Ses Yalıtımlarda Yutma Çarpanı Nedir

Yutma Çarpanları Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır

Havada bulunan ve aynı zamanda yayılan ses enerjisi ve titreşimi belli bir yüzeye geldiği zamanlarda genel olarak üç olay ile bir arada gerçekleşmektedir. Bilinmesi gerekmektedir ki bu enerjilerin bir bölümleri yansır ve bir bölümleri ile soğurulur yani bu noktada farklı bir şekilde enerjiye dönüşmektedir. Diğer bölümü ise bu yüzeylere geçerek yansımasına devam etmektedir. Bu noktada yutma çarpanı ise soğurulan ve aynı zamanda geçen enerjilerin bir araya toplamını saplar ve yansımayan enerji oranlarını en etkili şekillerde verirler. Isı yalıtım ve izolasyonu ise bu alanlarda bütün istenmeyen sesleri en iyi şekillerde engellemektedir. Bu sistemlerin kullanılmasında ki esas amaç ise ses basınç düzeylerinin gerekli olan oranlarda düşürülmesi olmaktadır ve yutma çarpanları ise çarpmaların belli süreçler içerisinde arka arkaya kullanılması durumlarında devreye girerek en etkili şekillerde yararlanılmaktadır.  ve aynı zamanda yutma çarpanları ise sadece iç mekan akustiklerini içermektedir. İç mekanlarda ise karşılıklı olan yüzeyler arasında sesler farklı şekillerde yansıyarak her yansımalarda belli şekillerde ve oranlarda kısa sürede yutulacaktır.

Ses Yalıtımlarda Yutulmasının Avantajları Nedir

Bitişik olarak iki mekân düşünüldüğü zamanlarda bölmelerden geçen bütün seslerin azalmasına neden olacaktır. Yani ısı yalıtım ve izolasyonu da kullanılarak istenmeyen ve rahatsızlık uyandıran her türlü seslerden bu sayede giderilmesi sağlanacaktır. Ses kaynaklarının yer aldığı mekânlarda iç yüzeyler arasında yutma çarpanı oldukça yüksek gerçekler ile kaplandığı zamanlarda yansıma nedeni ile olan meydana gelen yükselişlerde de azalmalar ve ara bölmeye gelen ses enerjisi de giderek azalmaya başlayacaktır. Bu sebeplerden dolayı ise istenilen sonuçları almak için mutlaka gerekli olan bütün işlemlerin ise konusunda uzman ve deneyimli olan kişiler tarafından alınması mutlaka gerekmektedir. Aynı zamanda ise yine iç mekanlarda ise iç yüzeyleri arasında arka arkaya yansıyan sesler her bir defada ise sesler birden çok defa yansıyacak ve her bir yansımalarda ise enerji azalması olursa ve ayrıca havada seslerin yayılma hızlarının düşeceğini bilinmektedir.

www.gurizsesyalitimi.com.tr