OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi nedir

OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi nedir

OHSAS 18001 İle Sağlanması Hedeflenen Standartlar Nelerdir

OHSAS 18001 temel olarak iş güvenliği ve iş sağlığı konusunda işletmelerin standartlarını ortaya koymaktadır. İşletmeler ISO 9001 Belgesi ile birlikte kaliteleri konusunda standartları yakaladıklarını ortaya koyarken OHSAS 18001 ile de işletmenin önemli unsuru olan çalışanlara yönelik güvenceleri sağladıklarını göstermiş olurlar.

OHSAS 18001’in Amacı Nedir ve İlgi Alanları Nelerdir

OHSAS 18001’in amaç ve ilgi alanını üç önemli ana başlık altında belirtebiliriz. Bunlardan ilki çalışanların korunmasına yönelik temel gereksinimlerin karşılanmasıdır. Çalışanların çalıştıkları ortamda rahat ve güvenle çalışmaları iş sağlığı açısından temel bir gerekliliktir. Diğer ana başlık ise üretim güvenliğinin sağlanmasını kapsamaktadır. Çalışanların iş kazaları sonucu ya da meslek hastalıklarına yakalanarak üretimde düşüşe sebep olmalarının önüne geçmeyi amaçlayan bu konu ile dolaylı olarak iş verimliliğinde de artış sağlanması ve üretimin korunması amaçlanmaktadır. Üçüncü ve son olarak da işletme güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. İşletme güvenliğinin sağlanması ile de çalışma ortamının güvenliği sağlanarak, iş kazalarının önüne geçmek amaçlanmaktadır. Bu şekilde çalışma ortamında meydana gelebilecek kazalar, yangınlar ve makine arızları engellenecek ve çalışma ortamının güvenliği sağlanmış olunacaktır.

Proaktif Yaklaşımı İle Kazaların Önlenmesinde OHSAS 18001

Altında çalışanı olan her kurum ve işletme tarafından uygulanabilecek olan OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi sağlık ve güvenlikle ilgili proaktif bir yaklaşım sergileyerek normalde öngörülemeyecek kazaları tecrübi faktörler ve standartlaştırılmış esaslar çerçevesinde meydana gelmeden önlemeyi amaçlamakta olduğundan kurumun güvenilirlik ve saygınlığının artmasına da katkı sağlar.