Türk Medeni Kanununa Göre Gayrimenkul Mülkiyetinde Eşya

Türk Medeni Kanununa Göre Gayrimenkul Mülkiyetinde Eşya

Taşınır/Taşınmaz Eşya

Türk Medeni kanununa göre ayni hak sahibi insanlar bir eşya üzerine doğrudan hâkimiyet sağlarlar. Ayni eşya ile hukuki eşya aynı şey değildir. Bir insanın bir eşya üzerinde hâkimiyetinin olması için o eşyanın ekonomik bir değerinin olması gerekmektedir. Ay, güneş, yıldızlar üzerinde hâkimiyet kurulmadığı için ayni eşya olamazlar. Aynı zamanda ekonomik değeri olmayan bir pirinç tanesi veya bir oyun kâğıdı, insanın vücut organları da ayni eşya değildir. Ormanlar, kıyılar, dağlar gibi sahipsiz mallar ise eğer kamu yararında kullanılıyorsa o zaman özel mülkiyete tâbi tutularak özel mülkiyet içerisinde yer alabilir. adresini ziyaret ederek kapsamlı bilgi edinebilirsiniz. Ama bir pirinç tanesine isim yazılırsa o zaman o ayni eşya kategorisine girmektedir. Ya da bir saç peruk yapılırsa ekonomik değer kazanmasından dolayı ayni eşya olmaktadır.

Özel Mülkiyete Tâbi Tutulan Eşya ve Kamu Malı

Eşya kelimesi Arapça kökenli “şey” kelimesinin türemesiyle ortaya çıkmıştır. Taşınır eşya bir yerden başka bir yere taşınabilen eşya türüdür. Bunun dışında kalan ve bir yerden başka bir yere taşınamayan tüm eşyalar taşınmaz eşyadır. Taşınmaya elverişli olmayan doğal gaz, elektrik gibi güçler de taşınır hükümler kategorisine girmektedir. Araziler, kat mülkiyeti olan bölümler, tapu kütüğündeki bağımsız ve sürekli haklar taşınmaz eşya kapsamında yer almaktadır. Gayrimenkul hukuku da bu bağlamda mallarla alakadar olmaktadır. Eşya özel hukuk ile ilişkilidir. Kamuya ait mallar hukuk kuralları kapsamında eşyadan sayılmamaktadır. Çünkü kamuya ait mal üzerinde özel mülkiyet hakkı kurulması kanunen yasaktır. Devlete ait özel mallar, bir devlet hizmetinin görülmesinde yardımcı olan mallardır. Gerçek kamu malları gayrimenkul hukuku değil idare hukuku kapsamındaki hükümlere tâbi tutulmaktadır. Hastaneler, okullar, cezaevleri gibi hizmet malları, parklar otoyollar gibi orta malları kamu mallarıdır.