Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davası

İcra Takibinden Önce Açılan Davalar

Menfi tespit davası borcunun borcu ödenmeyen önce borçlu olmadığını tespit etmek için açtığı davadır. Takip olan bir borçlu bu dava ile borçlu olmadığını beyan ederek borç yükünden kurtulur. Bu gibi davalarda eğer hemen üzerinde kurulmazsa bir yükü üstünüze binebilir. Bu gibi davalar icra takımdan önce atılacağı gibi icra sonrasında da açılma şansı vardır. Sadece hukuki prosedürlere uyulması gerekir.

İcra Takibi Sonrası Açılan Davalar


Borçlu olan kişinin icra takibinden önce dava açabilmesi için aleyhine icra takibi olacağını hissettiren bir sorunun yer alması gerekir. Burada ciddi bir tehdit gerekir. Eğer kişinin üzerinde ciddi bir tehdit unsuru söz konusu olursa menfi tespit davası açılır. Aksi taktirde davanın hiç açılmaması bile söz konusudur. Çünkü bu gibi durumlar mahkeme tarafından araştırılsın bir konudur. İcra Takibinden sonra açılan dava esnasında icranın durdurulması söz konusu değildir. Mahkeme de icra takibini durdurulmasına karar veremez. Borçlu bu davada icrayı durduramasa da faiz indirimini yapabilir ve mahkemeyi bu kapsamda kendi lehine döndürebilir. Menfi tespit davası ile borçlu gecikmeden hemen borç durumunu durdurabilir. Bu kapsamda açılan davalarda para icra veznesine girene kadar paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir. İcra Takibi Sonrası bu konularda bilgi sahibi olmak önem taşır. Hukuki surece hakim olmak her zaman daha fazla yarar sağlar..