Hangi Durumlarda Reddi Miras Yapılabilir?

Hangi Durumlarda Reddi Miras Yapılabilir?

Reddi miras, Anayasa’nın mirasçılara tanıdığı bir haktır, miras hukuku kapsamında ölen kişinin yasal veya atanmış mirasçılar mirasın reddi için dava açabilir. Mirasın reddine ilişkin merak ettiğiniz konularda avukata danışmak için internet sayfaları üzerindeki ilgili online sayfaları ziyaret edebilirsiniz. Reddi miras, ölen kişiye ait her türlü borçların ve alacakların yasal mirasçılıları ya da atanmış mirasçıları tarafından reddedilmesidir. Miras hukuku kapsamında mirasçılar ölen kişiden kalan gayrimenkul, menkul, borç, alacak, taşıt gibi mirasa konu olan unsurlarla ilgili hak ve yükümlülük sahibi olurlar. Yine miras hukuku kapsamında mirasçılar bu hak ve yükümlülüklerini reddedebilirler. Reddi miras davası açarak bu hak ve yükümlülüklerinden vazgeçtiklerini mahkemede beyan ederek mirasın reddini sağlayabilirler.

Reddi Mirasın Şartları Nelerdir?

Türk Medeni Kanununda reddi miras yapmak için verilen süre 3 aydır. Kendilerine bırakılan mirastan vazgeçmek isteyenler ölümü takiben 3 ay içinde yazılı veya sözlü olarak mahkemede mirastan vazgeçtiklerini beyan etmek zorundadır. Yazılı veya sözlü beyanda bulunmak isteyen mirasçılar Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmalıdır. 3 ay içinde reddi miras yapan mirasçının bu beyanı özel kütüğüne işlenir ve bununla ilgili bir belge düzenlenerek mirasçıya verilir.

Kimler Reddi Miras Yapamaz?

Ret süresi bitmeden mirasın paylaşımında bulunan, miras mallarını gizleyen veya kendisine mal eden kişiler reddi miras talebinde bulunamazlar. Bunun dışında vesayet altındaki tam ehliyetsiz kişilerin reddi miras yapabilmesi için vasilerinin beyanda bulunması gerekir. Vasinin beyanı dışında mahkemenin de reddi kabul etmesi gerekir. Mirasın reddi ile ilgili merak ettiğiniz tüm konular hakkında online sayfaları ziyaret edebilirsiniz.