Anonim Şirket Nedir

Anonim Şirket Nedir

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Görevleri Nelerdir?

Belli bir sermayesi olan bu sermayenin belli oranlarda paylara bölünerek sade mal varlığı ile sorumlu tutulan şirketlere anonim şirket denilmektedir. Anonim bir şirketin kurulabilmesi için en az bir tane pay sahibi olması gerekmektedir. Bunun dışında şirket mal varlığının belirlenen miktardan az olmaması gerekir. Belirtilen sermaye değerinden az olması halinde şirket açılamaz. Gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de şirkette pay sahibi olabilirler. Sermayenin tamamının ya da yüksek bölümünün Türk uyruklu bir kişiye ait olması gerekir. Anonim şirkette yönetim kurulunun görevi şirket için yönetim sistemini belirtilmesidir. Şirket için gerekli olan finans, muhasebe, şirket yönetimi gibi konuları gerektiğince planlama ve düzenleme, üst düzey yönetimin belirlenmesi, şirket içi görev dağılımı, alt, üst görevlerin yerleştirilmesi, imza yetkisine sahip olan belirlenmesi, yapılan faaliyetin, görevin, uygun şartlara, yönetmeliğe ve kanunlara uygun şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, çok fazla borç nedeni ile iflasın gelmesi halinde mahkemeye durumun bildirilmesi gibi görevler yer almaktadır.