Yeminli Tercümanlık Nedir?

Yeminli Tercümanlık Nedir?

Kimler Yeminli Tercümanlık Yapabilir?

Özellikle resmi devlet yazışmalarında ve makamlarda ihtiyaç duyulan bir tercümanlık hizmetidir. Bazen yazışmalar, bazen iş anlaşmalar bazen de hukuki süreçlerde yeminli tercüme gereksinimleri vardır. Bunun için hizmeti verecek tercümanın o dili ana dili gibi bilmesi gerekir. n farklı dillere hakim tercümanlara ihtiyaç vardır. Bu gereksinimler farklı dilleri konuşan ülkelere için olmaktadır. İngilizce, Rusça, Arapça, Almanca, Fransızca kısacası farlı ülkelerle yapılan yazışmalarda ve resmi işlerde çevirinin eksiz ve yanlışsız olması için

Hangi Alanlarda Yeminli Tercümanlık Yapılır?

Yeminli tercümanlıkta farklı dildeki belgelerin diğer dillere çevrisi yapılmaktadır. Yemin zaptı olan tercümanlar tarafından noter tasdikli olarak verilen bir yetkidir. Ancak noterde tercümanın bu dili iyi bildiğine diğer belge ve ispatlarının olması gerekir. Uluslararası çevirilerde acil durumlarda ve anlaşmalarda da yeminli tercümanlara ihtiyaç duyulur. Devlet bünyesinde çalışan yeminli tercümanlar mahkemelerde yemin ederler. Ancak her durumda noter yemini tasdiki şarttır. Sağlık raporları, roman ve edebi eser çevirileri, medikal cihazların ve ilaçların kullanım kılavuzları, evlenme, boşanma, uluslararası yazışma ve anlaşmalar başta olmak üzere yabancı dilde çeviri gerektiren her iş alanı için yeminli tercüme hizmetlerine ihtiyaç duyulur.