Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması

Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması

Atık Nedir

Atıklar çevreye ve insan sağlığına verdikleri zarar ölçüsünde tehlikeli ve tehlikesiz atıklar olarak değerlendirilir. Çevreye salınan her atık zararlıdır, ancak bazı atıklar kanserojen içerdiği, patlayıcı ve tutuşucu özelliğe sahip olduğu için çevre açısından daha büyük risk teşkil eder. Tehlikeli atık ve tehlikesiz atık türleri hakkında internet sayfalarındaki firmalardan bilgi alabilirsiniz.

Tehlikeli Atık Nedir

Kullanılmadığı için çevreye bırakılan her madde atık olarak nitelendirilir. Üretimden ya da tüketimden kaynaklanan, kullanıcısı tarafından artık kullanılmayan her türlü madde atık olarak kabul edilir. Bu maddeler katı ,sıvı veya gaz halinde bulunabilir. Atık yönetimi bu tür maddelerin çevreye salınmadan önce kaynağında toplanması ve geri dönüşüm tesislerine nakledilerek uygun şekilde işlenmesinin sağlamaktır. Eğer bir atık hiçbir şekilde geri dönüştürülemiyorsa bu atıkların özel olarak kurulmuş atık tesislerinde bertaraf edilmesi gerekir. Çevre ve insan sağlığı açısından büyük risk teşkil eden, bu nedenle doğaya bırakılması yasak olan, bertarafı Atık Yönetim Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve kurallar çerçevesinde yapılması gereken atıklardır. Genellikle petrol ve maden üretim sahalarında ortaya çıkan bu atıklar endüstriyel atıklardır. Evsel atıkların da tehlikeli atık sınıfında olan türleri mevcuttur. Atıkların sınıflarına göre uygun şekilde toplanması gerekir. Bu tür atıklar mutlaka uzman bir ekip tarafından nakil için özel donanıma sahip araçlarla atık bertaraf tesislerine ulaştırılması gerekir.