İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku Hangi Davalara Bakar?

Borçlu ve alacaklı arasında yaşanan sorunların çözümünde açılan davalarla ilgilenen icra ve iflas hukuku oldukça geniş kapsamlıdır. Alacaklı kişinin hakkını alamaması halinde yargılama hukuku ile birlikte işleyen bu süreçte nasıl bir yol izleneceğine karar vermek için bir avukattan yardım almanız gereklidir. Mahkeme sürecinin çok daha kısa sürmesi ve alacaklının hakkını alabilmesi için gerekli tüm işlemleri yapan https://www.latifcembaran.com/icra-ve-iflas-avukati.htmlavukat sizlere yardım ve danışmanlık hizmeti sunar. Alanında uzman olan avukat bu süreçte yaşanan zorlukların aşılmasında size yardım eder.

İcra Davaları Yöntemleri

Borcunu ödemeyen ya da ödemek istemeyen kişilere karşı açılan davalar sonucunda haciz emri ya da hapis cezası verilir. Takip hukuku ve cebri icra hukuku olarak da bilinen icra ve iflas hukuku alanındaki davalara bakan latifcembaran.com avukat sizi mahkeme hakkında bilgilendirir. Mal beyanında bulunulması, haciz işlemlerinin yapılması, istihkak davalarına bakmak, itirazların kaldırılması le ilgili talepleri incelemek, ihalenin feshini, ödeme emri, imza, borçlara ve itirazlara itiraz edilmesi halinde gerekli incelemelerin yapılmasını sağlar. Alınacak şeyin para olup olmamasına göre farklı dava yöntemleri ile icra davaları açılır. Konu sadece para ve teminat ise ilamsız icra davaları, para dışında bir alacak ise ilamlı icra davaları açılır. İlamlı icra davalarında mahkeme kararına gerek varken ilamsız davalarda mahkeme kararı yoktur.