Büzüşme Tankı

Büzüşme Tankı

Büzüşme Tankı Çalışma Prensibi

Büzüşme tankı, soğutma, ısıtma ve sıhhi tesisat sistemlerinde kullanılabilir. Bu tanklar ısıtma ve soğutma sistemlerinde genleşme ve büzüşmeye karşı bir rezerv tank görevi görür. Sıhhi tesisatlarda ise boyler hijyenik genleşme tankı ve hidrofor tankı tercih edilir. Piyasada çoğunlukla sistemlerde aynı tank kullanılır. Ancak bu durum oldukça yanlıştır. Tankların uygun oldukları sistemlere göre kullanılması gerekir. Yüksek kapasiteli çalışan sistemlerde tercih edilen bir tanktır. https://www.vefaheat.com/tanklar-2/genlesme-buzusme-tanklari/ sitesinden daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Büzüşme tankı ile genleşme tankının özellikleri aynıdır. Soğutma sisteminde kullanılan tanklar büzüşme tankı olarak isimlendirilir. Bu tanklar ısıtma sisteminde kullanılırsa genleşme tankı olarak isimlendirilir. Isıtma ve soğutma sistemleri günümüzde genellikle kapalı devre olarak kullanılır. Sistemde basıncın sürekli düşmesi durumu sistemde bir süre sonra tıkanma ve delinme gibi sorunların yaşanmasına neden olabilir.

Büzüşme Tankı Çeşitleri

Genleşme tanklarında sıcak su ısıtma sistemine girdiğinde sistemde basınç artışı meydana gelir. Basınçta artış olması halinde genleşme deposunda diyaframın aşağı itilmesi durumu söz konusu olur. Bu durum tanktaki havanın sıkışmasına sebep olur. Bu da fazla su girmesi adına bir alan sağlanmasına sebebiyet verir. Sistemdeki basıncın azaltılması durumu boruların zarar görmesi olasılığının da azalmasına neden olur. Büzüşme tankı ile genleşme tankı aynı prensiple çalışır. Büzüşme tankı soğutma sistemlerinde kullanılırken genleşme tankları ise ısıtma sistemlerinde tercih edilir. Büzüşme tanklarının genleşme tanklarının tersi bir çalışma prensibi bulunur. Bu nedenle iki tank aslında aynıdır. Büzüşme tankı açık ve kapalı büzüşme tankı olarak ayrılır. Açık olanlar atmosfere açık olarak çalışmalarını sürdürür. Büzüşme tankı tesisatların basınç üzerine çıkmasına engel olur. Bu sayede soğutma sistemlerinin korunmasını sağlar. Kapalı büzüşme tankları açık genleşme tankının kullanılamadığı alanlarda kullanılır.